De kindercoach die vanuit de basis, weer zorgt voor de juiste balans!
Maar wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen. We leven in een roerige en snelle tijd waarin veel gebeurt. Kinderen en ouders hebben behoefte aan vakkundige en professionele kindercoaches bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen en twijfels. 

De kindercoach helpt ouders en kinderen met diverse problemen. Hierbij kan je denken aan concentratieproblemen, sociale problemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en opvoedingsvragen.

Ieder kind, iedere ouder en iedere opvoedingssituatie is anders. En iedereen kan af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. Op sommige momenten merk je dat het opvoeden even niet vanzelf gaat. Dan helpt het wanneer iemand anders even met je meekijkt. Ik help je inzicht te krijgen in de situatie, en je eigen kwaliteiten in te zetten om zo te komen tot een positieve verandering.

Kindercoaching is kortdurende, oplossingsgerichte hulp aan kinderen en ouders die spelenderwijs wordt aangeboden. In overleg kan er ook gekozen worden voor een langdurig traject. Tijdens dit traject kan de kindercoach ook sessies in de thuissituaties toepassen.


​Kind in het nauw - Bij een scheiding zijn jonge kinderen te veel overgeleverd aan wat hun ouders willen. Ze lopen zo risico op leerproblemen en een laag zelfbeeld. Het inzetten van een kinderdeskundige zou standaard moeten zijn, bepleit onder anderen de kinderombudsman. "Buikpijn hoort er helemáál niet bij."


Parool, Marjolijn de Cocq, 4 november 2014

Wat is mijn werkwijze als kindercoach?

Aanmelding en intake

Wanneer we samen hebben bepaald dat we een traject ingaan, na bijvoorbeeld een kort gesprek (telefonisch/mondeling) of een email, dan kan je je kind aanmelden middels een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als basis bij het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek onderzoeken we wat de hulpvraag is en wat de verwachtingen van het coachingstraject zijn.

Sessies

Bij de eerste sessie zal ik samen met het kind bekijken wat de hulpvraag is. De vraag van de ouders kan namelijk anders zijn dan die van het kind. Doel is het kind zichzelf te overtuigen dat positieve verandering mogelijk is en dat we deze in stapjes mogelijk gaan maken. Het is belangrijk dat het kind het belang ziet van het traject en gemotiveerd is.

Tijdens de sessies kijk, luister en voel ik de behoeften van het kind. Ik maak gebruik van verschillende werkmethoden en technieken:

  • Gesprekstechnieken
  • Spelvormen
  • Werkvormen

Deze werkmethoden en technieken gebuik ik spelenderwijs. We spelen spelletjes, ik communiceer via poppetjes, we maken tekeningen of een moodbord, we doen ontspannings- of andere oefeningen. Ik pas mijn coaching altijd aan op wat aansluit bij het kind en de hulpvraag.

Evaluatie

Na een aantal (indicatief 4 à 5, het aantal varieert en is afhankelijk van de voortgang) sessies zal ik een tussenevaluatie met de ouders hebben. Dan spreken we over de voortgang, over het eventuele vervolg van de sessies en met welke frequentie. Indien van toepassing krijgt u handvatten hoe u uw kind kunt ondersteunen in het werken naar de oplossing. Het kan best zijn dat het inmiddels zo goed gaat..dan is dit gesprek tevens het eindgesprek.

Het traject eindigt met de eindevaluatie. Dit gesprek vindt plaats aan het einde van de laatste sessie met het kind.

Werkwijze kindercoach