Privacyverklaring Basis & Balans 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Deirdre Kiel, eigenaresse van Basis & Balans, gevestigd in Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65718151.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Ik gebruik je persoonsgegevens enkel om met je in contact te komen (contactgegevens zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jouw overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken ik deze gegevens enkel om met je in contact te komen en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

Verwerken persoonsgegevens 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, (of het nu om coaching, workshops, training of welke dienst dan maar ook van Basis & Balans gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. 

Op internet bewaar ik niets van jou. Met mijn website (www.basisenbalans.nl) gebruik ik zover ik weet geen cookies. Indien ik op mijn website wel gebruik van cookies ga maken, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvangt je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. 

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.  

Rechten betrokkene

Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kan je hierover contact met mij opnemen.