Voor de ouders

Basis & Balans

Geeft zin in het leven!

Voor de ouders

Wat is mijn werkwijze als kindercoach?

Aanmelding en intake

Wanneer we samen hebben bepaald dat we een traject ingaan, na bijvoorbeeld een kort gesprek (telefonisch/mondeling) of een email, dan kan je je kind aanmelden middels een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als basis bij het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek onderzoeken we wat de hulpvraag is en wat de verwachtingen van het coachingstraject zijn.

 

Sessies

Bij de eerste sessie zal ik samen met het kind bekijken wat de hulpvraag is. De vraag van de ouders kan namelijk anders zijn dan die van het kind. Doel is het kind zichzelf te overtuigen dat positieve verandering mogelijk is en dat we deze in stapjes mogelijk gaan maken. Het is belangrijk dat het kind het belang ziet van het traject en gemotiveerd is.
Tijdens de sessies kijk, luister en voel ik de behoeften van het kind. Ik maak gebruik van verschillende werkmethoden en technieken:

  • Gesprekstechnieken;
  • spelvormen;
  • werkvormen.

 

therapie en coaching voor de ouders
Basis & Balans voor de ouders

Deze werkmethoden en technieken gebruik ik spelenderwijs. We spelen spelletjes, ik communiceer via poppetjes, we maken tekeningen of een moodbord, we doen ontspannings- of andere oefeningen. Ik pas mijn coaching altijd aan op wat aansluit bij het kind en de hulpvraag.

Evaluatie

Na een aantal (indicatief 4 à 5, het aantal varieert en is afhankelijk van de voortgang) sessies zal ik een tussenevaluatie met de ouders hebben. Dan spreken we over de voortgang, over het eventuele vervolg van de sessies en met welke frequentie. Indien van toepassing krijgt je handvatten hoe je je kind kunt ondersteunen in het werken naar de oplossing. Het kan best zijn dat het inmiddels zo goed gaat..dan is dit gesprek tevens het eindgesprek.

Het traject eindigt met de eindevaluatie. Dit gesprek vindt plaats aan het einde van de laatste sessie met het kind.

Ouderbegeleiding

Ik kijk in de sessies met het kind naar mogelijkheden om met het kind te werken. En ik kijk ook of het nodig, makkelijker of beter is om met de ouders te werken. Het is een bekend gegeven dat we als ouders op onbewust niveau iets kunnen doorgeven. Belangrijke thema’s en moeilijkheden van kinderen zeggen soms dan ook meer over de ouder dan over het kind. De vraag aan ouders hoe zij zelf omgaan met het thema van hun kind, levert dan meer op dan meerdere sessies met een kind over hetzelfde probleem.

Een inzichtelijk, leuke, maar soms ook diepgaande methode is opvoedopstellingen:

Niemand is zo verbonden met een kind als de ouder zelf. Gezien deze unieke verbondenheid werk ik dan ook graag direct met de ouder zelf via een zogeheten ‘opvoedopstelling’. Je kind hoeft niet mee te komen.
Na een kort voorgesprek vraag ik je met behulp van grondtegels intuïtief jouw opvoedvraagstuk neer te leggen. De grondtegels symboliseren andere personen (zoals partner, andere kinderen, familieden), de positie van jezelf ten opzichte van de tegels duiden de relatie aan met die personen. Vanuit je eigen positie ga je voelen, zien en ervaren wat er gebeurt tussen jou, je kind en andere gezinsleden.

We kijken met name naar wat er op de onbewuste laag gebeurt in het gezin. Dit kunnen overtuigingen, gewoonten of patronen zijn die ontstaan zijn uit het familiesysteem waar wij in opgegroeid zijn. Door systemisch te werken worden deze vaak onbekende patronen zichtbaar en kunnen ze, indien gewenst, losgelaten worden. Zowel voor de ouder als voor het kind ontstaan hierdoor veranderingen die je weer terugziet in gedrag.

Voor ouders die verder willen kijken, voorbij ‘praten over’, is dit een mooie manier om inzicht in je relatie met je kind en gezin te krijgen.

Uiteraard kunnen we ook kijken naar eigen thema’s in het leven die nog aandacht vragen. Want zoals het Surinaamse gezegde luidt: ‘wanneer we als ouders nog stenen op de weg hebben liggen, dan struikelen onze kinderen erover’.

therapie en coaching voor de ouders