Trainingen

Basis & Balans

Geeft zin in het leven!

Trainingen

Ik bied twee trainingen aan, de training Rots en Water en de training de Axenroos. De training Rots en Water is een weerbaarheidstraining, en richt zich op het herkennen van onveilige situaties en het voelen en versterken van de weerbaarheid. Met de training Axenroos ontwikkel je vaardigheden die in het dagelijks leven van belang zijn. Beide trainingen gaan uit van een actieve deelname in een kleine groep van leeftijdsgenoten.

Basis & Balans

Sociale vaardigheidstraining De Axenroos

Ben je op zoek naar een SoVa-training (sociale vaardigheid) voor je zoon of dochter? De training Axenroos sluit heel mooi aan bij de belevingswereld van kinderen! De training voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Kinderen leren via de Axenroos welke menselijke gedragingen er allemaal zijn en vooral dat ze verschillende keuzes hebben om te reageren. Zo weten ze al heel vroeg wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

sociale vaardigheids trainingen de Axenroos

Kinderen gaan op vele manieren met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten. Ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… De dieren van de Axenroos hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Ze zijn een metafoor voor de mens met zijn verschillende gedragingen. Het maakt het praten over je eigen gedrag laagdrempeliger, als je het kunt hebben over ‘als havik doe ik …’ in plaats van ‘ik heb jou aangevallen’.

Wat leert je kind bij deze training?

$

Je kind leert voor zichzelf op te komen

$

Je kind leert zijn emoties op een fijne manier te uiten

$

Je kind leert beter te communiceren

$

Je kind voelt zich zelfverzekerd en is weerbaar

$

Je kind leert keuzes te maken

$

Je kind ontwikkelt sociale vaardigheden

$

Je kind leert zichzelf beter kennen

Op een speelse manier leren kinderen gedragsvormen verkennen en beleven.
“Ik leer jou leiden”, zegt de leeuw.
“Ik leer jou volgen”, zegt de kameel.
“Van mij leer je zorgen”, zegt de bever.
“Van mij leer je genieten”, zegt de poes.
“Zie hoe ik mij toon”, zegt de pauw.
“Ik kijk naar jou op”, zegt de wasbeer.
“Ik leer jou stil te houden”, zegt de uil.
“Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan”, zegt de schildpad.
“Leer toch maar aanvechten”, zegt de havik.
“Leer ook maar weerstaan”, zegt de steenbok.

Na deze training zijn de kinderen meer in staat hun eigen gedrag te herkennen en te veranderen. Met het voorbeeld van deze dieren bij de axenroos, krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Ze leren dat al deze types van gedragingen goed zijn. De Axenroos is een middel, een kader om gedragingen te observeren.

Ik geef de training in kleine groepjes van 6-7 kinderen, zodat elke kind genoeg aandacht krijgt en ook van de andere kinderen kunnen leren. Het is dan ook belangrijk dat het kind gemotiveerd is en het belang van de training in kan zien.

 • Wil jij ook dat je kind zichzelf beter leert kennen?
 • Meer voor zichzelf op leert komen?
 • Meer zelfvertrouwen heeft?
 • Keuzes leert maken?
 • Beter leert communiceren?
 • Met agressie en ruzie om leert gaan?

Wat is de werkwijze voor de training de Axenroos?

 

Aanmelding en intake

Op woensdag 3 april 2024 start er weer een nieuwe training de Axenroos. Wanneer het aanmeldformulier ingevuld is, hebben we een kort telefonisch intakegesprek met ouder(s). Hieropvolgend is er een doelgesprek met ouder(s) en kind waarin ik kort uitleg geef over de Axenroos, en we kijken naar het doel van ouder(s) en het kind voor deze training.

Trainingsbijeenkomsten

De training voor de leeftijdsgroep 5 – 7  jaar bestaat uit 8 lessen van 60 minuten. In de laatste 10 minuten van de les zijn de kinderen vrij om te spelen. Ik observeer de kinderen wat ze mee hebben genomen uit de les en geef de ouders een korte terugkoppeling hoe het in de les ging.

Evaluatie

Na de laatste les ontvangen de kinderen een certificaat en maken we een afspraak voor een evaluatiegesprek met ouder(s) zonder kind.

Kosten

De kosten voor de training bedragen € 295.

Mocht je vragen hebben over de training, neem dan contact op met het contactformulier.

Basis & Balans

Weerbaarheidstraining

weerbaarheids trainingen Rots en Water

Weerbaarheids training Rots en Water

Rots en Water is een training die kinderen en jongeren helpt om zichzelf en hun weerbaarheid te ontwikkelen. Het is een psycho-fysiek programma, wat betekent dat er veel wordt geoefend, met als doel om tot nieuwe inzichten over jezelf en anderen te komen. Dit ervaringsleren leidt tot betekenisvolle situaties waarin iedereen zich herkent. Rots en Water is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.

Doordat je écht oefent, gaat het leren snel en diepgaand.

De training start in het voor- en najaar. Meld je aan. Of neem contact op voor informatie.

Wat je leert tijdens een training? Thema’s die in de Rots en Water training aan bod komen zijn:

$

Zelfvertrouwen

$

Zelfbeheersing – eigen gedrag beter leren sturen en beheersen

$

Leren omgaan met spannende situaties en spanning in het dagelijks leven

$

Fysieke en mentale weerbaarheid

$

Vergroten van concentratie en spanningsboog

$

Communicatie en sociale vaardigheden

$

Lichaamstaal

$

De impact en werking van pesten

$

Het leren herkennen en aangeven van eigen grenzen – inzicht verwerven in andermans grenzen

$

Respect ontwikkelen voor jezelf en de ander, eigen en andermans grenzen.

Wat is de doelgroep?

Rots en Water is geschikt voor alle kinderen en volwassenen, doordat de kinderen tijdens de oefeningen en kringgesprekken over zichzelf leren. Kinderen die gepest worden of juist pesten leren hiermee om te kunnen en tegelijktijd om zich in de ander te verplaatsen. Rots en Water leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en leert energieke kinderen de rust bij zichzelf te vinden.

De trainingen hebben steeds dezelfde terugkerende basisopbouw:

 • Kort groepsgesprek.
 • Bewegingsspelletjes om tot ontspanning te komen.
 • Herhaling van het voorgaande geleerde.
 • Inbreng van nieuwe oefeningen.
 • Afsluiten door middel van ontspanningsoefeningen.
 • Gelegenheid voor de kinderen om te vertellen, te evalueren.

Wat is de werkwijze voor de training Rots en Water?

 

Aanmelding en intake

Startdatum voorjaar 2024. Wanneer het aanmeldformulier ingevuld is en een korte vragenlijst is ingevuld, zal ik telefonisch contact opnemen voor een intakegesprek.

Trainingsbijeenkomsten

De training bestaat uit 8 lessen van een uur.

Kosten

De training bestaat uit 8 lessen van één uur voor in totaal € 229 (incl. telefonisch intake-/eindgesprek)

Mocht je vragen hebben over de training, neem dan contact op met het contactformulier.