Wat is kindercoaching?

Basis & Balans

Geeft zin in het leven!

Wat is kindercoaching?

We leven in een roerige en snelle tijd waarin veel gebeurt. Kinderen en ouders hebben behoefte aan vakkundige en professionele kindercoaches bij wie ze terecht kunnen met vragen, moeilijkheden en twijfels. De kindercoach helpt ouders en kinderen met diverse hulpvragen. Hierbij kan je denken aan vragen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind op sociaal- emotioneel vlak.
Ieder kind, iedere ouder en iedere opvoedingssituatie is anders. En iedereen kan af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. Op sommige momenten merk je dat het opvoeden even niet vanzelf gaat. Dan helpt het wanneer iemand anders even met je meekijkt. Ik help je inzicht te krijgen in de situatie, en je eigen kwaliteiten in te zetten om zo te komen tot een positieve verandering.

Kindercoaching is kortdurende, positieve en oplossingsgerichte hulp aan kinderen en ouders die spelenderwijs wordt aangeboden. Het is natuurlijk afhankelijk van de hulpvraag en het gestelde doel dat daaraan gekoppeld wordt, maar de ervaring leert dat je met 5 tot 8 sessies al veel resultaat kunt boeken. Sommigen hebben minder sessies nodig, sommigen meer. Dan kan er in overleg gekozen worden voor een langer traject en/of een traject waarin therapeutische interventies mogelijk zijn. Tijdens een traject kan ik ook sessies in de thuissituatie toepassen.

kindercoaching

Herken je je hulpvraag niet bij deze omschrijvingen, mail of bel mij gerust. We kijken samen of ik je kan helpen. Lukt dat niet, dan help ik je met het zoeken naar andere mogelijkheden. Met mijn uitgebreide kennis van de verschillende hulpverleningsinstanties (sociale kaart) verwijs ik je graag door naar wat aansluit op jouw hulpvraag.

In mijn praktijk staat het kind centraal. Ik kijk vanuit het kind wat voor begeleiding er nodig is om voor kind, ouders en gezin weer in balans te komen. Bij Basis & Balans ervaar je dat hulp aan kinderen niet zwaar, formeel of ingewikkeld hoeft te zijn. Ik sta klaar om te helpen bij:

  • Bij rouw en verlies. Je bent iemand dierbaar verloren (trauma- en rouwverwerking).
  • Verlies door scheiding – omgaan met scheiding – omgaan met samengestelde gezinnen.
  • Weinig vrienden – sociaal onhandig gedrag.
  • Niet voor jezelf opkomen.
  • Pesten of gepest worden.
  • Negatief zelfbeeld – onzekerheid – zelfvertrouwen – vertrouwen in anderen – weerbaarheid.
  • Faalangst – omgaan met kritiek.
  • Omgaan met emoties – de vier B’s bang, boos, blij of bedroefd.
  • Hooggevoeligheid – omgaan met gevoeligheid.